Begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Pol verzorgt uw begrafenis in Maassluis, Maasland, Rozenburg, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, de regio Rijnmond of daarbuiten.

Indien uw dierbare reeds een particulier graf heeft, kan dit graf gebruikt worden voor de begrafenis, mits er nog ruimte in het graf is.
Mocht er geen ruimte in het graf meer zijn en is de grafrusttermijn van 10 jaar voorbij (voor de laatst bijgezette overledene), dan kan het graf eventueel geschud worden (niet in elke gemeente). Hierdoor komt er ruimte vrij voor het bijzetten.

Indien er geen graf is dat moet er op korte termijn een belangrijke keuze worden gemaakt: het soort graf.
Er is keus tussen een Algemeen graf en een Particulier graf.

Een Algemeen graf

Is bestemd voor 3 willekeurige personen. Deze personen kennen elkaar niet.
Na 10 jaar mag een Algemeen graf geruimd worden. Een Algemeen graf kan niet verlengd worden. Wel kan er eventueel herbegraven worden (het aantal personen in een graf en de termijn van ruimen is per gemeente verschillend).
Na enige tijd is er ook gelegenheid om een grafmonument te plaatsen
(de afmeting van de steen en mogelijkheden zijn afhankelijk van de regelgeving in de gemeente waar begraven wordt).

Een Particulier graf

Is bestemd voor 2 of 3 personen. Dit graf “koop” je voor een periode van meestal 20 jaar. Na het verstrijken van de termijn kan het graf eventueel verlengd worden (het aantal personen en de periode van “koop” van het graf is per gemeente verschillend).
Na enige tijd is er ook gelegenheid om een grafmonument te plaatsen
(de afmeting van de steen en mogelijkheden zijn afhankelijk van de regelgeving in de gemeente waar begraven wordt).

Fabels over begraven:

Het graf:

De afstand tussen het maaiveld en het deksel van een kist is minstens 65 cm. De laag aarde tussen iedere volgende kist is 30 cm.
Konijnen, wormen en andere beestjes komen bij een diepte van 65 cm en lager niet voor. Het lichaam wordt verteerd door lichaamseigen bacteriën.


Voor een Budget begrafenis klik hier